Didi-Huberman, G. (2017). Povos expostos, povos figurantes. Vista, (1), 16-31. https://doi.org/10.21814/vista.2963